این گروه با هدف ارتقاء بینش و بصیرت وحب اهل بیت (ع) عاشقان حرم علی ابن موسی الرضا (ع) را در پایان اردوی بهار و تابستان (سالی ۲ بار) اعزام به مشهد مقدس می نماید و همچنین سالی یک بار عاشقان حرم سیدالشهدا (ع) را راهی عتبات عالیان می نماید .

تمامی شرکت کنندگان در اردو های زیارتی گروه جهادی زائر اولی های روستاهای محروم مناطق هدف می باشند که خود توان مالی برای این امر را نداشته و گروه جهادی از طریق نیکوکاران هزینه های سفر را تامین می نماید .

مناطق تحت پوشش: میربگ جنوبی – اتیوند جنوبی – کاکاوند شرقی – کاکاوند غربی
روستاهای تحت پوشش : از 4 روستا سال 94 به 65 روستا در سال 98 رسیده است

لازم به ذکر است که هدف از برگزاری اردوهای زیارتی کار فرهنگی می باشد.


زیارت کربلازیارت مشهد