خدمات رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه

خدمات رسانی گروه جهادی سربازان حضرت زینب (س) تهران به زلزله زدگان کرمانشاه – زمستان ۹۶خدمات رسانی به معلولین و افراد کم توان منطقه پاکدشت استان تهران تابستان ۹۵


نیک ورزی شوش


زمستان ۹۵ – کارتن خواب های شوش ، تهران – گروه جهادی سربازان حضرت زینب س


آموزش در آبسرد دماوند


تابستان ۱۳۹۸ – خدمات به افغان های آبسرد دماوند – گروه جهادی سربازان حضرت زینب س


نیک ورزی سیل خوزستاننیک ورزی جهیزیه عروسنیک ورزی جشن