خدمات رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه

خدمات رسانی گروه جهادی سربازان حضرت زینب (س) تهران به زلزله زدگان کرمانشاه – زمستان 96خدمات رسانی به معلولین و افراد کم توان منطقه پاکدشت استان تهران تابستان 95


نیک ورزی شوش


زمستان 95 – کارتن خواب های شوش ، تهران – گروه جهادی سربازان حضرت زینب س


آموزش در آبسرد دماوند


تابستان 1398 – خدمات به افغان های آبسرد دماوند – گروه جهادی سربازان حضرت زینب س


نیک ورزی سیل خوزستاننیک ورزی جهیزیه عروسنیک ورزی جشن