این تیم متشکل از دامپزشکان متخصص (داخلی دام های بزرگ ، مامایی و بیمارهای تولید مثل ، طیور، جراحی ) ، دامپزشکان عمومی ، تکنسین ، کارشناس ، کاردان های دامپزشکی و…می باشد .

کارگروه دامپزشکی در تمامی مناطق هدف ابتدا به پایش که شامل : بررسی و اخذ تاریخچه بیماری ها ، واکسیناسیون دام ها ، تعداد دام ها ، مشکلات و بیماری ها موجود در روستا می شود، اقدام می کنند.

تیم دامپزشکی موظف به تشکیل جلسات هماهنگی قبل از ماموریت های جهادی و نامه نگاری به سازمان های مربوطه ( اعم از سازمان دامپزشکی  و شبکه دامپزشکی شهرستا ن و … ) اخذ مجوز و هماهنگی به منظور  فعالیت و پیگیری جهت تهیه داروها و تجهیزات با توجه به بیماری ها و نیازهای موجود در منطقه ی هدف می باشد.


(نکته : تمامی دامپزشکان داوطلب جهت ارائه خدمات به عنوان درمانگر در گروه دامپزشکی موظف به دارا بودن شماره نظام دامپزشکی و مهر باشند و درمانگران  این گروه باید دارای حداقل مدرک دکترای عمومی دامپزشکی باشند.

تمامی امور درمانی اعم از ویزیت و تجویز دارو و…  باید توسط درمانگران یا تحت نظارت مستقیم آنان صورت گیرد.

اعضای گروه دامپزشکی حین انجام فعالیت در روستا های هدف ملزم به استفاده از روپوش و لباس مخصوص و متناسب  کار می باشند .

مسئول گروه دامپزشکی موظف است تمامی اعضاء گروه دامپزشکی  را بیمه نماید واین بیمه فقط در گروه جهادی سربازان حضرت زینب(س) و در حین ماموریت اعتبار دارد .)


اقدامات گروه :

  1. سم پاشی جایگاه نگهداری دام و طیور
  2. واکسیناسیون
  3. ویزیت و درمان
  4. مشاوره ( ارائه راهکارهای مهم و کاربردی جهت پرورش بهینه دام و طیور وارائه راهکارهای مدیریت تولید مثل گله)
  5. آموزش و تعلیم به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی روستاییان جهت پیشگیری از ابتلاء به بیماری های مشترک ، ضرورت واکسیناسیون (مایه کوبی )، ضرورت درمان ضد انگلی و…)