آبرسانی روستاهای صعب العبور رشته کوه زاگرس

با توجه به اینکه آب اولین و ضروری ترین نیاز هر روستا می باشد، گروه جهادی سربازان حضرت زینب(س)-تهران با مطالعه و تحقیقات میدانی از سال 1394 تا سال 1396 تعداد 5 روستا را از شبکه آبرسانی بهره مند نمود.

اهداف ذیل در آب رسانی روستاها محقق گردید:

1- دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی برای افراد روستا به خصوص در فصل سرمای سخت منطقه

2- کمک به سلامت زنان و دختران روستا هم از جهت بهداشت فردی و هم رفاه بیشتر و زندگی آسان تر

3- جدا سازی فضای آبشخور حیوانات از محل چشمه با آبرسانی به منازل.

4- ذخیره آب چشمه ها با قرار دادن منابع پلی اتیلن آنتی باکتریال سه لایه و بهینه نمودن آب

جهاد ادامه دارد…

ایران را آباد خواهیم نمود. یا علی…

هذا من فضل ربی…

آبرسانی روستای هدایت اللهی(گچ بندی)

پس از شناسایی در زمستان 1394 ، گروه جهادی سربازان حضرت زینب (س) در بهار 1395 روستای گچبندی را که از آب آشامیدنی در روستا بهره مند نبودند ، آّرسانی کرد و کل روستا را شبکه لوله کشی آب نمودند

آبرسانی روستای علی آباد تیز آب

آبرسانی روستای انبارته

آبرسانی روستای ظفرآباد جان قلی