این گروه متشکل از اساتید و مهندسین مجرب و تکنسین های فنی متخصص می باشد.

پروژه هایی که در مرحله ی شناسایی توسط تیم عمران ضرورت ساخت آن برای روستا تایید می شود پس از چند مرحله پژوهش ، مطالعه و تحقیق و رای زنی با مسئولان محلی و اهالی روستا و تامین بودجه و مشارکت مردمی برای اجرا در دستور کار تیم عمران قرار می گیرد.

استفاده از( مصالح بومی ، توجه به نقشه و ساختار اقلیم ، پرهیز از هر نوع ساخت سازه ی غیر متعارف و غیر بومی ،ضریب امنیت و استحکام بالا در هر سازه طبق استاندارد های معین شده ،بیمه ی کارگران و کارفرمایان ،الزامی نمودن استفاده از لباس کار و وسایل جانبی در حین کار برای کلیه جهادگران و کارگران روستایی،تعامل دو جانبه با مسئولین مربوطه ی محلی ) جزو لاینفک قوانین کارگروه عمران می باشدکه در تمامی پروژه های عمرانی گروه جهادی لازم الاجرا می باشد.

مناطق تحت پوشش: میربگ جنوبی – اتیوند جنوبی – کاکاوند شرقی – کاکاوند غربی
روستاهای تحت پوشش: از ۴ روستا سال ۹۴ به ۶۵ روستا در سال ۹۸ رسیده است

آبرسانیپل سازیساخت مسجدساخت حمام و سرویس بهداشتی