10 شهریور 1399

شهید سید احمد پلارک – هر روز با یک شهید ۱۳

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** شهید پلارک ما، شبیه به یکی از سربازان پیامبر در صدر اسلام، “غسیل الملائکه” است. […]
11 شهریور 1399

شهید جلیل محدثی فرد – هر روز با یک شهید ۱۴

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** در عملیات والفجر ۸ با این که پایش شکسته بود اصرار دوستان را برای آمدن […]
12 شهریور 1399

شهید حمیدرضا ملاحسنی – هر روز با یک شهید ۱۵

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** خواهر شهید سر مزار شهید سید احمد پلارک (از شهدای گردان عمّار) روی قابی عکس […]
18 شهریور 1399

شهید جمشید جمشیدی – هر هفته با یک شهید ۱۶

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
1 مهر 1399

شهید محمود آهنی امینه – هر هفته با یک شهید ۱۷

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
7 مهر 1399

شهید محمد رضا رضایی – هر هفته با یک شهید ۱۸

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
9 مهر 1399

شهید مجید نورعلیشاهی – هر هفته با یک شهید ۱۹

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
17 مهر 1399

شهید محمد سپهری – هر هفته با یک شهید ۲۰

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
23 مهر 1399

شهید عبدالحسین برونسی – هر هفته با یک شهید ۲۱

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
1 آبان 1399

شهید محمد غفوری – هر هفته با یک شهید ۲۲

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
7 آبان 1399

شهید حسین سپهر – هر هفته با یک شهید ۲۳

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
15 آبان 1399

شهید حبیب غنی پور – هر هفته با یک شهید ۲۴

*** هزینه مطلب : ۵ صلوات برای شادی شهداء (فراموش نشود)*** آنچه جان عاشقان از دست زلفت می کشد ****کس ندیدست در جهان جز کشتگان کربلا […]
پیغام دهید
1
آنلاین هستیم
گروه جهادی سربازان حضرت زینب (س)
با سلام ، به سایت گروه جهادی سربازان حضرت زینب (س) خوش آمدید